What would you like to find?

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Massagepraktijk Stayhealthy gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Stayhealthy, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 • Massagepraktijk Stayhealthy bevindt zich in het Paramedisch Centrum aan het Verhagenplein 3 te Naaldwijk op de 2e verdieping Kamer 16. Er is een lift aanwezig. En er zijn Sanitaire voorzieningen.
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Stayhealthy wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt. 

Afspraken

 • Stayhealthy behandelt alleen op afspraak.
 • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan alleen telefonisch worden geannuleerd.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Stayhealthy.
 • Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Stayhealthy besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra-indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.

Mocht Stayhealthy door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt

Behandeling

 • Stayhealthy is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Stayhealthy is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
 • Draag makkelijke kleding, Het is wel praktisch als u uw ondergoed wilt aanhouden, om te kiezen voor een string of slip. Bijv. een strakke boxershort zit vaak in de weg bij het masseren en kneden van de bovenbenen, heupen en billen. Een massage zonder ondergoed is het meest ontspannend. Het is wat u het prettigst vindt.
 • Sieraden zoals kettingen en armbanden graag verwijderen.
 • Graag mobiele telefoons op stil of uit zetten tijdens massage.
 • Stayhealthy behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Tarieven en betalingen

 • Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant, of over te maken via smartphone. Ook is er een pin mogelijkheid in de praktijk.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Stayhealthy behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Hygiëne

 • Ethiek en Hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Stayhealthy verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen.
 • Bij sterk behaarde huid, graag wegscheren of met tondeuse verwijderen, tijdens massage kunnen de haarwortels irritatie krijgen wat resulteert in ontsteking

Kortings- en massagebon

 • Verjaardagskortingen, Massagebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • De Verjaardagskorting is 1 jaar geldig na de verjaardag.
 • Op de Massagebon wordt geen wisselgeld teruggegeven. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven.
 • De Massagebon is verkrijgbaar voor ieder gewenst bedrag.
 • Alleen originele bonnen van Stayhealthy worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde Massagebonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.

Aansprakelijkheid

 • De behandeling van Stayhealthy is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Stayhealthy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Stayhealthy, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Stayhealthy verzekerd is. Indien de verzekeraar van Stayhealthy om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Stayhealthy beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.
 • Stayhealthy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • Stayhealthy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Uw privacy

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard

Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Hartaandoeningen
 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Koorts
 • Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
 • Zwangerschap tot de 14e week
 • Hoge bloeddruk (bij Hot Stonemassage)
 • Kanker
 • Besmettelijke huidziekte
 • Totale uitputting
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva

Relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden met aangepaste druk en/of techniek)

 • Diabetes
 • Burn-out
 • Lichte vaataandoeningen
 • Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
 • Botbreuk
 • Recente operatie
 • Bloeduitstorting
 • Spierscheur
 • Kneuzing of verwonding
 • Recente whiplash
 • Twijfelachtige verdikking
 • Zwangerschap na de 13e week

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)

 • Niet besmettelijke huidziekte
 • Spataderen

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Stayhealthy een uitzondering worden gemaakt.